Inbraak- en brandbeveiligingssystemen zijn essentieel voor de bescherming van woningen. Veel gezinnen zijn in de loop der jaren het slachtoffer geworden van inbraken, branden en zelfs autodelicten, en ze zijn altijd op zoek naar effectieve en kostenefficiënte bescherming. Huishoudelijke veiligheidssystemen kunnen gezinnen helpen beschermen door schade door gevaarlijke situaties te voorkomen. Deze systemen kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, onder andere met een doe-het-zelf kit of gekocht en geïnstalleerd door een professional.

Inbraak- en brandbeveiligingssystemen behoren tot de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die huiseigenaren kunnen nemen. Deze veiligheidsvoorzieningen kunnen helpen bij het voorkomen van letsel en dodelijke slachtoffers als gevolg van brand, rook, koolmonoxide en overstromingen. Deze ongevallen gebeuren meestal ‘s nachts en wanneer mensen alleen thuis zijn. Bovendien kan rook ernstige ziekten en ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen die eraan worden blootgesteld.

Brandveiligheidssystemen zijn ook belangrijk omdat ze het verlies van mensenlevens door rookinhalatie en koolmonoxidevergiftiging voorkomen. Koolmonoxide is in elk gebouw aanwezig, zelfs in gebouwen die gewoonlijk niet als beschermd door een veiligheidssysteem worden beschouwd. Koolmonoxidemelders kunnen overal in een gebouw worden geplaatst en deze sensoren activeren het alarm als er gevaar is voor een elektrische noodsituatie. Dit is dezelfde soort bescherming die door rookmelders wordt geboden, maar dan voor een veel hogere prijs.

Inbraak- en brandbeveiligingssystemen kunnen ook worden geleverd in de vorm van procescontrolesystemen en industriële veiligheidssystemen. Procescontrolesystemen zijn ontworpen om gebouwen te beschermen tegen het morsen en lekken van chemicaliën. Industriële veiligheidssystemen kunnen bescherming bieden tegen koolmonoxidevergiftiging door een defecte gasklep en kunnen werknemers beschermen tegen verschillende potentiële bedreigingen, waaronder rondvliegend puin en elektrische schokken. Beide industriële veiligheidssystemen kunnen zeer effectief zijn bij de bescherming van gebouwen en hun bewoners.

Brandveiligheidsgerelateerde bescherming is noodzakelijk voor elk bedrijf, ongeacht wat de industrie is. Het is vooral belangrijk voor bedrijven in gebieden met hoge of gevaarlijke misdaadcijfers, vanwege het verhoogde risico op het uitbreken van brand in deze potentieel gevaarlijke gebieden. Besturingssystemen voor brandveiligheidssystemen kunnen bescherming bieden tegen vonken, rook, hoge temperaturen en snelle temperatuursveranderingen, wat allemaal echte problemen kan opleveren voor een bedrijf. Deze veiligheidssystemen kunnen helpen om het algemene risico op branduitbraken te verminderen en kunnen extra beschermingslagen aan een faciliteit toevoegen.

Een ander type veiligheidsgerelateerd systeem zijn veiligheidskritische systemen. Deze worden doorgaans geïnstalleerd in gebouwen of faciliteiten met een hoog risico, zoals elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties en industriële productie-installaties. Veiligheidskritische systemen zijn ontworpen om specifieke gevaren te bewaken en te beheersen, zodat de dreiging van een noodsituatie of ander probleem een faciliteit niet overweldigt of afleidt. Voorbeelden van veiligheidskritische systemen zijn bijvoorbeeld videocamera’s met een gesloten circuit, bedieningspanelen, alarmen, automatische veiligheidsdeuren en andere systemen. Deze systemen kunnen uiterst nuttig zijn bij kritieke incidenten of zelfs bij routinematige veiligheidsproblemen op de werkplek, omdat ze het relevante personeel kunnen waarschuwen voor de aanwezigheid van een probleem en hen de bevoegdheid kunnen geven om dit snel en effectief aan te pakken.

Tot slot zijn er veiligheidssystemen die zijn ontworpen om de medewerkers voor te bereiden op een situatie die gevaarlijk wordt. Veel veiligheidssystemen sturen een akoestisch alarm of een teken naar de werknemer als er gevaarlijke omstandigheden ontstaan. Andere veiligheidshulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat er tekens of symbolen op apparatuur of kleding verschijnen, of kunnen andere gevolgen hebben. De risico-evaluaties die voorafgaan aan de taak kunnen cruciale elementen opleveren voor het identificeren van passende maatregelen in gevaarlijke situaties.

Al deze systemen kunnen verschillende toepassingen hebben. Sommige zijn ontwikkeld voor slechts één functie, terwijl andere zijn ontworpen om bestaande systemen aan te vullen of te verbeteren. Weer andere dienen als een soort kruisbestuiving van verschillende systemen om een betere allround oplossing voor de veiligheid op de werkplek te bieden. Ongeacht het type veiligheidssysteem dat men gebruikt, zijn er vele voordelen aan het gebruik ervan. Het meest voor de hand liggend is de vermindering van het aantal verwondingen en ongevallen. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit en gezondere en gelukkiger werknemers, wat allemaal goed is voor de werkgevers.

Als je een alarmsysteem wenst, kies je best voor kwaliteit. Daarom kies je beter voor alarmsystemen die Europees ‘grade 2’ gekeurd zijn. Deze inbraakalarmen zijn zeer uitvoerig getest. Ze voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Koop het juiste alarmsysteem.

Het grote nadeel van niet gekeurde alarmsystemen is dat ze vaak vals alarm geven. In het begin ga je je zorgen maken voor niets. Na verloop van tijd ga je niet meer alert reageren op een alarm. Er treedt gewenning op en je denk dat het wel weer een vals alarm is.